Националният център по обществено здраве и анализи е сред институциите, които по покана на МВР се включиха в отбелязването на 21 септември като Европейски ден без жертви на пътя. Целта е този ден да не бъде белязан със загинали при пътни инциденти. Датата се отбелязва за втора поредна година по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ. Този път събитието ще се проведе като полицейска операция под наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death). Предвижда се 24-часово отразяване на събитията, свързани с безопасността на движението по пътищата, и „брояч“ на деня, като детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край ще бъдат предоставяни онлайн на обществеността тук. Операцията ще премине под мотото „Спаси животи!“.

Съвети как да опазим живота и здравето на децата, като ги научим да се движат безопасно като пешеходци, на велосипед, скейтборд или ролери, можете да намерите в информационната дипляна на НЦОЗА тук.

 

31.5.2017

17 800 българи годишно умират преждевременно от болести, причинени от употребата на тютюн

Тази година мотото на 31 май – Световния ден без тютюнев дим, е „Тютюнът – заплаха за развитието”. Във фокуса на вниманието са здравните рискове и ефективните политики за намаляване на употребата на тютюн.

Целта е сегашното и бъдещите поколения да се предпазят от опустошителните последствия за здравето, а също така да се намалят социалните последствия, икономическите бедствия и вредите на околната среда, причинени от употребата на тютюн.

Всяка година повече от 7 милиона смъртни случаи в света са причинени от тютюнопушене. Ако не се предприемат спешни мерки, до 2030-та година тази цифра може да нарасне до над 8 милиона. Около 80% от преждевременните смъртни случаи, причинени от употреба на тютюн, са в страни с ниски или средни доходи на населението.

В България около 17 800 души умират преждевременно всяка година от болести, причинени от употребата на тютюн. Тютюнопушенето е причина за всеки един от три смъртни случая във възрастовата група от 30 до 44 години и за всеки втори в групата от 45 до 59 години. Установено е, че у нас 23% от умиранията при мъжете и 9,4% при жените са предизвикани от употребата на тютюн. Цялата информация можете да прочетете тук.

Глобално проучване на тютюнопушенето при учениците (GYTS)

 На 29 юни 2017 г. МЗ, в качеството си на програмен оператор, проведе заключителна конференция по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. В рамките на събитието бяха отчетени резултатите от изпълнението на Програмата. Общата й цел е да подобри общественото здраве и да намали регионалните дисбаланси в областите „репродуктивно здраве“, „детско здравеопазване“, „психично здраве” и др. На форума директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков отчете успешно приключили проекти по Програма БГ07, изпълнени от НЦОЗА - „Подобрени услуги за психично здраве” и "Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска и здравеопазването" и техните достижения.

Практическото ръководство съдържа методически насоки по управление на медицинските отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения във връзка с актуалната нормативна уредба и препоръките на СЗО. Предоставена е информация за повишаване знанията и професионалния капацитет на ангажираните с тази дейност лица. Електронното издание на НЦОЗА е предназначено за управители на лечебни и здравни заведения, главни и старши медицински сестри, отговорници по управление на отпадъците, административни директори, инструктори по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, експерти от РЗИ и РИОСВ, лица с разрешение за извършване на дейности с медицински отпадъци и др.

Ръководството може да изтеглите от тук

files/FINAL_VERSION-2017-Medical_waste.pdf

28 април е Световният ден за здраве и безопасност при работа. Тази година вниманието на Международната организация на труда е фокусирано върху необходимостта държавите да подобрят капацитета си за събиране и използване на надеждни данни за безопасността и здравето при работа.

Един от аспектите на здравето и безопасността при работа е насилието на работното място. Ако през 19 и 20 век се говори за физическата тежест на труда, то сега вниманието е насочено към неговата психологична тежест и дискомфорта. Проблемът, наречен мобинг, или психичното насилие на работното място, става изключително популярен през последните години.