в. "Стандарт", 14.01.2017 г.

Проф. Стефан Мичев, лектор на журналистически семинар в Банкя, посочи, че над 50 международни изследвания доказват, че определен тип описания на суицида усилват суицидния риск при някои уязвими индивиди. Или "психична зараза", като я наричат експертите. Нейните "вируси" са акцентирането в информациите на начина на самоубийството, като се използват крещящи заглавия или снимки, или се романтизира смъртта. Докато внимателното и кратко съобщение на суицида може да промени неправилното възприемане, да коригира митовете и да окуражи уязвими индивиди или рискови групи да потърсят помощ.

zdrave.net, 13.01.2017 г.

В ход е епидемиологичното проучване ЕПИБУЛ 2, което ще даде данни за психичното здраве на българина. То е част от проекта "Подобрени услуги за психично здраве" на НЦОЗА, съобщи за Zdrave.net ръководителят на проекта доц. Христо Хинков. „В момента тече теренното проучване. Имаме договор със социологическа фирма, която провежда интервюта на терен сред 1200 души и се надяваме, че до края на февруари, началото на март, ще приключи теренната работа“, каза доц. Хинков.

 

„Съвременни аспекти на общест­веното здра­ве и еко­логия“ беше те­ма­та на семи­нар за док­то­ран­ти и мла­ди учени, който се про­веде на 17 октом­ври 2017 г. Съби­тието беше орга­низи­рано от НЦОЗА, Съюза на хими­ците в България и Факул­тета по хи­мия и фарма­ция (ФХФ) към СУ „Св. Климент Охридски”.

С 2 доклада и 8 постера служи­тели на дирек­ция „Анали­тични и лабора­торни дейности“ в НЦОЗА обсъдиха различни аналитични направления – цианотоксини и цианобактерии във води, ГМО, експозиция с азбестови влакна, сорбенти за твърдофазна екстракция, токсични елементи в храни, състав на храни, добавки в напитки, замърсяване на въздух в работни помещения. На семинара беше отчетено доброто дългогодишно сътрудничество между изследователите от НЦОЗА и ФХФ за обучението на студенти и докторанти.

 Отбелязваме 10 октомври – Световния ден на психичното здраве 10 октомври се отбелязва като Световен ден на психичното здраве за първи път през 1992 г. През 2017 година неговата тема е „Психично здраве на работното място”.

Според европейско проучване от 2011 г. 55% от хората с психичноздравни проблеми не успяват да се върнат на работа, въпреки че правят опит. От тези пък, които се връщат, 68% заемат по-ниска позиция и имат по-ниско заплащане в сравнение с предишната си работа. Около 38,2 процента от населението на ЕС някога през живота си са преживели психично заболяване, сочи още проучването. 14% от тях са били с тревожни разстройства, 7% с безсъние, 6,9% с депресивни разстройства, 6,3% – с психосоматични разстройства, над 4% са злоупотребявали с алкохол или вещества. 5% от младите хора (до 18 г.) са с хиперактивност и нарушение на вниманието, а от 1% до 30% процента (в най-горната възрастова група) се падат на деменцията.

Цялата информация можете да прочетете тук

 

„Обещание за живот” е името на информационна рок кампания, които има за цел да подкрепи хората с депресия. Инициативата e на PR Care и група Der Hunds, подкрепена е от офиса на СЗО-България и Националния център по обществено здраве и анализи.

В памет на Крис Корнел Der Hunds ще има концерти в пет града до края на годината. Крис Първият е на 12 октомври в Club Terminal 1 в София, през ноември музикантите ще са в Пловдив и Бургас, а през декември – във Варна и Велико Търново. Корнел, който отне живота си през месец май тази година, е вокал на емблематични групи като Soundgarden и Audioslave.

Кампанията „Обещание за живот” ще бъде представена на пресконференция в клуб „Перото” в НДК на 5 октомври 2017 г. в 11 ч. Сред участниците в нея са експертите от отдел „Психично здраве” на НЦОЗА д-р Румяна Динолова, д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков. Ще бъде дискутирано защо толкова успели личности, идоли на поколения, посягат на живота си и може ли това да бъде предотвратено. Ще се говори за видовете психични заболявания и пътя до депресията, за стигмата на психичните заболявания