В. „24 часа”, 7.06.2018

Насилието и пренебрегването в детството умножават до 5 пъти вероятността за рисково за здравето поведение през целия живот. Най-често малтретирането е под няколко форми, а натрупването на преживяванията допълнително увеличава риска, предупреди екип психиатри от НЦОЗА. У нас най-малко половината от подрастващите преживяват физическо или емоционален тормоз според приключилото сега първо по рода си у нас двугодишно проучване по проблема.

Цялата информация можете да прочетете тук