В. „24 часа”, 13.06.2018

Естественият прираст на населението бележи все по-голям спад и България постепенно губи своето население, но има трайна тенденция за повишаване на средната продължителност на живота, каза доц. Христо Хинков, директор на НЦОЗА, на кръгла маса „Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства“. В периода 2001-2015 г. разходите за здравеопазване нарастват с 450 процента. Динамиката на здравно-демографските показатели обаче не се променя особено, а причините за това са недостатъчната ефективност на здравната система, терапевтичния процес е фрагментиран, а финансирането не е обвързано с показаните резултати.

Цялата информация можете да прочетете тук