news.bg, 13.06.2018

Необходимо е устойчиво развитие на общественото здраве за подобряване на здравно-демографските показатели на българите. Това е изводът от кръгла маса, провела се в Народното събрание и посветена на здравето на българите през 21-ви век. Според директора на НЦОЗА доц. Христо Хинков цялата система е насочена изключително към лечебна дейност, но процесът на активно лечение не е обвързан с получените резултати и липсва проследяване на пациента във всички етапи на лечението.

Цялата информация можете да видите тук