Нова ТВ, Новини, 9.06.2018

Азбестът от години е забранен за производство, внос и употреба в строителството у нас, въпреки това той е наличен в по-старото строителство. „В много случаи азбестът остава неизвестен и хората в контакт с него биха могли да бъдат експонирани без дори да подозират”, каза Савина Димитрова от отдел „Химични фактори” в НЦОЗА. Милиони хора по света умират от рак, предизвикан от вдишване на невидимите азбестови влакна.

Целия репортаж можете да видите тук