www.dnevnik.bg, 1.02.2018 г.

Хроничните незаразни болести продължават да са основния проблем за здравето на българите и причина номер едно за смърт и нетрудоспособност. Най-голям негативен дял имат болестите на органите на кръвообращението и мозъчно-съдовата система, както и злокачествените заболявания. Те формират и най-големия дял от предотвратима смъртност на населението, която всяка година отнема над 20 000 живота в България. Това показва Годишният доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България за 2016 г., който беше одобрен от правителството днес, но все още не е публично достъпен. Докладът се прави всяка година от Националния център за обществено здраве и анализи. Цялата информация можете да прочетете тук