Проучването за алкохола (RARHA SEAS), което е проведено в 19 европейски страни, публикува доклад с актуални данни. Все още съществуват различия между северните/източните и южните европейски култури по отношение на алкохолната консумация особено когато става въпрос за честотата на пиене и количеството консумиран алкохол на ден. За всички държави от Северна до Източна Европа, традиционно отнасяни към страните, в които се консумират основно концентрати, средната честота на пиене в дните на консумация е по-ниска, а консумираният обем – по-голям в сравнение със страните, принадлежащи към средиземноморските култури. Като цяло в Северна и Източна Европа бирата и/или виното доминират над концентратите, докато при средиземноморските държави виното губи първата си позиция за сметка на бирата и концентратите.

С цялата информация може да се запознаете тук / files/news/Press_release-RARHA__BG.docx /

С оригиналния доклад на RARHA SEAS може да се запознаете тук  /   files/news/Comparative_monitoring_of_alcohol_epidemiology_across_the_EU.pdf  /