28 април е Световният ден за здраве и безопасност при работа. Тази година вниманието на Международната организация на труда е фокусирано върху необходимостта държавите да подобрят капацитета си за събиране и използване на надеждни данни за безопасността и здравето при работа.

Един от аспектите на здравето и безопасността при работа е насилието на работното място. Ако през 19 и 20 век се говори за физическата тежест на труда, то сега вниманието е насочено към неговата психологична тежест и дискомфорта. Проблемът, наречен мобинг, или психичното насилие на работното място, става изключително популярен през последните години.

На научно-практическа конференция на БЛС през април т.г. доц. Бистра Ценова от НЦОЗА изнесе данни от проучване на рискови за насилие и тормоз фактори в МБАЛ и връзката им със здравословното състояние на медицинския персонал. Сред основните проблеми са липсата на признание, на възможности за изразяване на оплаквания, както и многото отговорности на фона на ограничени пълномощия. Една четвърт от работещите в болницата не са доволни от подкрепата от ръководителя си и от сътрудничеството. Недобрата атмосфера на работното място (15-20%) и различните форми на тормоз или дискриминация (4-7%) са по-скоро изключение. Потърпевшите от тормоз страдат три пъти по-често от здравословни проблеми, оплакват се от тревожност и нарушения в съня, отсъстват по-продължително от работа поради болест.

Доц. Бистра Ценова е автор и на новото издание на НЦОЗА „Насилие на работното място”. В книгата, която представлява ръководство за превенция, се разкрива същността на явлението, неговите форми и разпространение, фазите на развитие и последствията, които има върху засегнатите хора, фирмите, общността. Авторът анализира видовете насилие и факторите, които пораждат мобинг, както и мерките, които биха могли да го предотвратят. С част от съдържанието на книгата можете да се запознаете тук