В интернет пространството се рекламира некоректно „национална програма за лечение на гъбичките в големите градове на страната”, чието изпълнение се приписва на „Център за обществено здраве”. Чрез недобросъвестно ползване на част от името на реалната институция – Национален център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – се рекламира и продукт – спрей. Използва се също визия на „сайт”. В НЦОЗА постъпиха многобройни запитвания за достоверността на информацията. В тази връзка съобщаваме, че институцията категорично се разграничава от това рекламно съобщение с подвеждаща за гражданите информация. НЦОЗА няма никаква връзка, отношение, нито „препоръка” към рекламирания продукт и „националната програма”.

Визуализация на некоректната реклама можете да видите тук / files/news/reklama.bmp /