Заключителната конференция на проекта „Подобрени услуги за психично здраве” ще се проведе на 21.03.2017 г. в зала „Конферанс 1” на Парк Хотел „Москва” в София. На нея ще бъдат отчетени постигнатите резултати от дейностите на проекта. Поканени са представители на МЗ, на Районните здравни инспекции, представители на институции, чиято работа е свързана с темите от проекта, специалисти в областта на психичното здраве.