В конференцията се включиха 252 участници в 10 секции по научни направления. Докладите от НЦОЗА изнесоха основно служители от дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“. Техните теми бяха свързани с научни проучвания по актуални проблеми на общественото здраве по отношение на азбестосъдържащи материали, съдържание на токсични елементи в полимерни материали, пестициди и цианотоксини във води, минерали и микроелементи, подсладители, полизахариди в храни, слънцезащитни козметични продукти. Представител на НЦОЗА бе поканен за модератор в секция „Природоматематически науки“. Служител от дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ запозна форума с проучвания за взаимодействието между болниците и пациентите и развитието на човешките ресурси в здравеопазването.

Докладите на конференцията бяха високо оценени и бе изразено желание за колабориране в различни области от дейността на НЦОЗА.