Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика към МЗ, беше отличена за цялостен принос при връчването на годишните награди „Достъп до добра храна - 2020”.

Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България.

Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари, както и на Основния курс по медицинската специалност „Хранене и диететика”.

Наградите са учредени през 2014 г. и сред основните критерии при номинирането са дейностите за насърчаване на инициативата, както и тези, свързани с производството, търговията и публичния дебат с цел разширяване на достъпа до добра храна. Отчита се и приносът за развитие на партньорства между различните сектори в областта на храните.

27.10.2020

Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира в интервю за Българското национално радио всички аспекти на писмото на Пенка Георгиева от „Заедно с теб”, в което тя преди няколко дни поиска неговата оставка.

Доц. Хинков посочи, че причината пациентска организация да прави негативни оценки на Националния център за обществено здраве и анализи, който не се занимава с пациенти, както и да иска оставка на директора, е лична.

Мотивите са свързани с факта, че неотдавна не е продължен трудовият договор на близък на г-жа Георгиева след 6-месечния му изпитателен срок поради несправяне с работата и различни нарушения.

Цялото интервю на директора на НЦОЗА можете да чуете тук

09.10.2020

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Разград (30.09–2.10.2020 г.). На нея беше представена за пръв път Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), приета от МС през юли тази година.

Участие в събитието взеха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, кметът на община Разград Денчо Бояджиев, както и експерти от НЦОЗА, сред които директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве”.

Повече от 100 членове на Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове от цялата страна обмениха опит в рамките на конференцията. На работни дискусии и панели бяха представени и добри практики в работата със зависимостите, превантивни подходи за работа с деца и младежи, употребяващи наркотични вещества, лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация.

В рамките на конференцията бяха обучени 30 експерти за работа с рискови групи като част от изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците.

На форума се обсъдиха също възможностите за работа в условия на извънредно положение, дистанционното прилагане на програмите за превенция в училищна среда и др.

Организатори на събитието бяха община Разград и местният съвет по наркотични вещества със съдействието на Секретариата на националния съвет по наркотични вещества и НЦОЗА.

07.10.2020