Тази година Световната Здравна Организация избира темата за превенция на самоубийствата за акцент на 10 октомври, когато се отбелязва Световният ден на психичното здраве.
Усилията са насочени към повишаване на осведомеността за самоубийствата в световен мащаб и ролята, която всеки човек може да има, за предотвратяването им. Чрез слогана „Отдели 40 секунди за действие” хората се призовават да проявят загриженост към самоубийствата. Да се информират за това, което може да се направи, за да се предотврати самоубийството. Да се намали стигмата, свързана със самоубийството и психичната болест. Да покажем на хората в тежък момент, че не са сами.
На всеки 40 секунди в света се самоубива по един човек. Засегнати са хора от всички възрастови групи и от всички страни по света. Самоубийството е втората водеща причина за смърт сред 15-29 годишните. Предходен опит за самоубийство е важен рисков фактор.
НЦОЗА се присъединява към кампанията на СЗО, свързана със Световния ден на психичното здраве. На 10 октомври 2019 г. в БТА от 11 ч. ще се проведе пресконференция, посветена на самоубийствата.
Можете да се запознаете с допълнителните материали на СЗО, посветени на превенцията на самоубийствата.

  • Информация за учители и други служители в училищата тук.
  • Информация за здравните работници тук.
  • Информация за работещите в затворите тук.
  • Информация за журналисти и други, пишещи за самоубийства тук.
  • Информация за работодатели, мениджъри и служители тук.
  • Информация за полиция, пожарна и други служби за спешна помощ тук.

2019-07-05

Националният център по наркомании (НЦН) се влива в Националния център по обществено здраве и анализи с Постановление №168 на МС от 04.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.
През първоначалния период след преминаването на НЦН в структурата на НЦОЗА сайтът на НЦН (с адрес https://ncn-bg.org) ще продължи да функционира с цел адекватен достъп до информация до момента, в който бъде финализирана актуализацията на сайта на НЦОЗА.

 По-нова информация можете да видите тук » Дирекция Психично здраве и превенция на зависимостите

 

 

 

 

НЦОЗА участва в работен пакет 5 и работен пакет 7 на Иновативно партньорство за действия срещу рака.

Повече информация »