На 15 ноември 2019 г. се проведе ежегодната работна среща на координаторите на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. На нея присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.

Експерти от Националният център по обществено здраве участваха на Единадесетата национална конференция по превантивна медицина, която се проведе на 6-8 ноември 2019 г. в Поморие.

Основната цел e форумът да се превърне в платформа за разпространяване на методите на превантивната медицина и изграждането на мрежа за сътрудничество на всички работещи в тази област.

Проектът RECOVER-E ще изследва нейните предимства

проф. Пламен ДимитровМобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в България. Около тази теза се обединиха психиатри, клинични психолози, представители от неправителствения сектор на дискусия, свързана с проекта RECOVER-E в София, която се състоя на 30.10.2019 г.
RECOVER-E е проект за мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания. „Основната цел на RECOVER-E е да подкрепи въвеждането на модел за предоставяне на услуги в общността в България и в още четири страни от Югоизточна Европа. Чрез тези услуги ще се подобри нивото на социално функциониране и качеството на живот на хора с тежки психични разстройства (шизофрения, биполярно разстройство, тежка депресия)”, обясни проф. Пламен Димитров – заместник-директор на Националният център по обществено здраве и анализи.
Проф. Димитров откри дискусията с въпроса нуждае ли се системата на психиатричната помощ в страната ни от мобилни услуги в общността и как може да се постигне устойчивост на проекта и след неговото приключване.
С цялата информация можете да се запознаете тук