20.01.2020

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.
Конкурсът се организира от Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офис на Световната здравна организация (СЗО) за България, Български младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България..
В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. се организира Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

През 2020 г. в Националния център по обществено здраве и анализи ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

За повече информация:

» 02.01.2020 - Съобщение за предстоящ курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти

На 28 и 29 ноември 2019 г. НЦОЗА проведе обучителен семинар „Здравни аспекти на новите тютюневи изделия (електронни цигари и електронагреваеми тютюневи изделия)“ в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
На обучението присъстваха консултантите от кабинетите за отказване от тютюнопушенето при РЗИ от 28-те области на страната, както и националните координатори на програмата. Събитието уважи и зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова.
На семинара експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на разпространението на тютюнопушенето в България и ЕС, на здравните аспекти на употребата на тютюневи изделия, включително електронни цигари и нови тютюневи изделия. Обсъдени бяха проблемите на тютюневата зависимост и отказването от тютюнопушенето. Разгледани бяха основните етапи при планирането и осъществяването на здравни комуникационни кампании, свързани с превенцията на тютюнопушенето. Експерти от Регионалните здравни инспекции в Благоевград, Велико Търново, Добрич и София представиха добри практики в съответните области, свързани с отказване от тютюнопушенето.

29.11.2019