25.02.2020

Информационната кампания „Като всички нас“ има за цел да информира обществото за редките болести, като отговори на най-често задаваните въпроси и разкаже личните истории на хора, засегнати от тях.
Какво са редките болести? Това са заболявания, които засягат по-малко от 1 на 2 000 души. Смята се, че около 6% от българите страдат от редки болести. С напредването на медицината и иновативните технологии, значително се увеличават възможностите за ранна диагноза и лечение на хората, засегнати от редки болести, което им помага да водят пълноценен живот, да създадат семейство и да имат успешна професионална реализация в обществото.
ИРБИнформационната кампания за редки болести „Като всички нас“, се организира и провежда от Института по редки болести, Националния алианс на хората с редки болести и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). За повече информация: https://www.raredis.org/

18.02.2020

The Lancet JournalПоследният доклад на сп. The Lancet („Лансет”) за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве ще бъде представен на работна среща „Обратно броене”, организирана съвместно от НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК. The Lancet е едно от най-известните, стари и авторитетни общи списания по медицина.
Работната среща в София ще се проведе на 28 февруари 2020 г.
Докладът „Да гарантираме, че здравето на детето, родено днес, няма да зависи от променящия се климат“ ще бъде презентиран от проф. Мария Нилсън от Университет Умео, Швеция. Докладът се изготвя всяка година от експерти от водещи световни институции и се представя както на срещите на ООН за климатичните проблеми, така и на тематични работни срещи в повече от 40 страни по света.
Фокусът на събитието в България ще бъде върху възможностите за адаптация, планиране и устойчивост на здравните системи спрямо изменението на климата. Със свои презентации ще участват и български експерти.

11.02.2020

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10:

U07.1  COVID-19
При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)
                        Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
                       Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10:

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49