Европейската асоциация за обществено здраве (EUPHA) организира Европейска седмица на общественото здраве в периода 13 – 17 май 2019 г. Целта е да концентрира вниманието върху общественото здраве като основен фактор за доброто здраве на европейското население.

В различните страни, включително и в България, ще бъдат проведени многобройни инициативи и форуми. Предвидена е онлайн кампания и пресконференция в Брюксел. Партньорите и членовете на EUPHA ще организират национални и местни събития, семинари, лекции, филми. Всеки ден от Европейската седмица на общественото здраве е фокусиран върху определена тема, като сред тях са физическата активност, здравословната околна среда, здравната помощ, здравословното хранене, психичното здраве.

Националният център по обществено здраве и анализи ще обяви допълнително начините, по които ще участва в Европейската седмица.

С повече материали можете да се запознаете тук и тук

Световната здравна организация (СЗО) публикува Четвъртия глобален доклад за състоянието на пътната безопасност в света – 2018 г.

Информацията за България се събира, анализира и предоставя на СЗО от експерти на МЗ, НЦОЗА, МВР, ДОККПБДП, МТТС, НСИ и АПИ, като Националният център по обществено здраве и анализи е водещата институция в подготовката на данните за страната ни.

Докладът на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) за психиатричното обслужване в България беше представен преди дни на кръгла маса в Народното събрание, организирана от НЦОЗА под патронажа на Комисията по здравеопазване. Той съдържа оценка и прави препоръки за подобряване на психичноздравните услуги в страната ни.