6.2.2020

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение".

Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето.

Добре дошли са всички специалисти в областта на науката за хранене - диетолози, нутрициолози, биолози, научни работници, лични лекари и всички, които имат интерес към персонализирания подход в храненето.

За да заявите своето място, моля да се регистрирате тук

28.01.2020

Уведомяваме ви, че следните курсове се отлагат за неопределено време:

Код: 2.4.2.1.  "Мотивационно интервю"
Код: 2.4.2.7.  "Обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програма за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности"
Код: 2.4.2.8.  "Обучение на професионалисти за работа с рискови групи"
Код: 2.4.2.9.  "Скрининг, ранни и кратки интервенции"
Код: 2.4.2.11. "Диатностициране и лечение на коморбидни състояния"

Постъпилите заявки остават актуални. При насрочване на нови дати ще бъде съобщено своевременно.

20.01.2020

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.
Конкурсът се организира от Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офис на Световната здравна организация (СЗО) за България, Български младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България..
В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. се организира Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.