Във връзка с отворено писмо на г-жа Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб" , адресирано до министъра на здравеопазването, в което са отправени критики към НЦОЗА и искания за оставка на директора, публикуваме официалния отговор на НЦОЗА, който е изпратен до г-жа П. Георгиева с копие до министъра на здравеопазването.

Уважаема госпожо Георгиева,

Оценяваме патоса на Вашето писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, в което „питате вие, пациентите и лекари от всички сфери на здравеопазването”. В него липсват ясни въпроси, а доколкото те съществуват, говорят за непознаване на дейността и правомощията на Националния център за обществено здраве и анализи, които са строго законово регламентирани.
Като цяло „фактите”, които се опитвате да представите като аргументи, не отговарят на действителността и са използвани единствено с цел формулиране на остри и субективни негативни оценки на НЦОЗА, които откровено имат за цел да дискредитират институцията.
Изненадан съм защо не сте потърсили нашата институция, а сте предпочели да направите „многократни опити за сигнализиране на зам.-министър”, както сама сте отбелязали в писмото.
Въпреки това оставаме отворени към Вашите тревоги, стига те да са свързани с въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Националния център по обществено здраве и анализи и неговите правомощия.

Госпожо Георгиева,
Като колеги от сектора на здравеопазването нека не използваме общата обективна тревожност, породена от епидемията от коронавирус, а още повече човешката болка и смърт в едно предпоставено нагнетяване в непотърсен диалог с нашата институция.

С уважение,
Доц. д-р Христо Хинков, дм
Директор на НЦОЗА

дата на публикуване: 5.10.2020

НЦОЗА проведе обучителен семинар на консултанти от кабинетите за отказване от тютюно­пушенето към РЗИ (24-25 септември). Двудневното обучение беше свързано с темата за новите рискове от тютюно­пушенето с оглед пандемията от SARS-CoV-2 и изискванията към консул­тациите за отказване, които те поставят.
Експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на здравните аспекти на употребата на така наречените „нови тютюневи изделия”, изискващи загряване, и електронни цигари. Беше обърнато внимание на актуалните специфики и на основните етапи при планирането и осъществяването на консултациите за отказване от тютюно­пушене.
Гост обучител беше д-р София Ангелова, изтъкнат специалист по белодробни болести и председател на Националната асоциация за профилактиката на белодробните болести.

25.09.2020

Ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. се проведе на 11 септември 2020 г. На нея бяха обсъдени резултатите в развитието на Програмата. Присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на Програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.
В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата през 2019 г. Бяха обсъдени проблемите, възникнали в хода на работата, и препоръки за оптимизиране на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.
В рамките на събитието се състоя обучение във връзка с провеждане на Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението в България през 2020 г.

16.09.2020