Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира в интервю за Българското национално радио всички аспекти на писмото на Пенка Георгиева от „Заедно с теб”, в което тя преди няколко дни поиска неговата оставка.

Доц. Хинков посочи, че причината пациентска организация да прави негативни оценки на Националния център за обществено здраве и анализи, който не се занимава с пациенти, както и да иска оставка на директора, е лична.

Мотивите са свързани с факта, че неотдавна не е продължен трудовият договор на близък на г-жа Георгиева след 6-месечния му изпитателен срок поради несправяне с работата и различни нарушения.

Цялото интервю на директора на НЦОЗА можете да чуете тук

09.10.2020

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Разград (30.09–2.10.2020 г.). На нея беше представена за пръв път Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), приета от МС през юли тази година.

Участие в събитието взеха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, кметът на община Разград Денчо Бояджиев, както и експерти от НЦОЗА, сред които директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве”.

Повече от 100 членове на Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове от цялата страна обмениха опит в рамките на конференцията. На работни дискусии и панели бяха представени и добри практики в работата със зависимостите, превантивни подходи за работа с деца и младежи, употребяващи наркотични вещества, лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация.

В рамките на конференцията бяха обучени 30 експерти за работа с рискови групи като част от изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците.

На форума се обсъдиха също възможностите за работа в условия на извънредно положение, дистанционното прилагане на програмите за превенция в училищна среда и др.

Организатори на събитието бяха община Разград и местният съвет по наркотични вещества със съдействието на Секретариата на националния съвет по наркотични вещества и НЦОЗА.

07.10.2020

Във връзка с отворено писмо на г-жа Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб" , адресирано до министъра на здравеопазването, в което са отправени критики към НЦОЗА и искания за оставка на директора, публикуваме официалния отговор на НЦОЗА, който е изпратен до г-жа П. Георгиева с копие до министъра на здравеопазването.

Уважаема госпожо Георгиева,

Оценяваме патоса на Вашето писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, в което „питате вие, пациентите и лекари от всички сфери на здравеопазването”. В него липсват ясни въпроси, а доколкото те съществуват, говорят за непознаване на дейността и правомощията на Националния център за обществено здраве и анализи, които са строго законово регламентирани.
Като цяло „фактите”, които се опитвате да представите като аргументи, не отговарят на действителността и са използвани единствено с цел формулиране на остри и субективни негативни оценки на НЦОЗА, които откровено имат за цел да дискредитират институцията.
Изненадан съм защо не сте потърсили нашата институция, а сте предпочели да направите „многократни опити за сигнализиране на зам.-министър”, както сама сте отбелязали в писмото.
Въпреки това оставаме отворени към Вашите тревоги, стига те да са свързани с въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Националния център по обществено здраве и анализи и неговите правомощия.

Госпожо Георгиева,
Като колеги от сектора на здравеопазването нека не използваме общата обективна тревожност, породена от епидемията от коронавирус, а още повече човешката болка и смърт в едно предпоставено нагнетяване в непотърсен диалог с нашата институция.

С уважение,
Доц. д-р Христо Хинков, дм
Директор на НЦОЗА

дата на публикуване: 5.10.2020