Националният център по обществено здраве и анализи ще се включи със свои събития в Европейската седмица на общественото здраве в периода 11-15 май 2020 г., която за втора поредна година се провежда от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).
Мотото на Седмицата „С обединени усилия за по-здрави общности“ е в контекста на световната пандемия от COVID-19. Целта на инициативата е да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве и да свърже професионалисти от цяла Европа, работещи в тази сфера.
„COVID-19. Колаборация, координация, комуникация“ е общата тема Европейската седмица, чиито пет тематични дни са посветени на актуални проблеми на общественото здраве, а именно:
11 май, понеделник: Промоция на здравето чрез Глобалните цели;
12 май, вторник: Първичната здравна помощ в дигиталната ера;
13 май, сряда: Заедно в подкрепа на психичното здраве;
14 май, четвъртък: Равенство в здравето за всички;
15 май, петък: Да остаряваме здравословно.