Временно ръководство на СЗО и УНИЦЕФ: Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19

Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от корона вирус (COVID-19)

Дезинфекция на външна среда и използване на дезинфектанти (натриев хипохлорит) върху пътни и градски настилки за предотвратяване на предаване на SARS-CoV-2 инфекция

Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

Оценка на риска и управление на експозицията на здравни работници в контекста на COVID-19

СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

Справяне със стреса

Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

Предпазване от COVID-19 при работа

Общуване с пациени със съмнение или потвърден COVID-19

Моите 5 правила за хигиена на ръцете

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

Респираторен етикет

Как правилно да си мием ръцете

Информационен лист за COVID-19

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

COVID-19- Подготовка на работното място за COVID-19

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19): ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛЮЧОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

COVID-19 - Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения.