Експерти от Националният център по обществено здраве участваха на Единадесетата национална конференция по превантивна медицина, която се проведе на 6-8 ноември 2019 г. в Поморие.

Основната цел e форумът да се превърне в платформа за разпространяване на методите на превантивната медицина и изграждането на мрежа за сътрудничество на всички работещи в тази област.

Експерти от НЦОЗА представиха четири постера:

  • „Знания и нагласи за здравословен начин на живот сред лицата над 20 години в Република България“ на авторски колектив доц. Галя Цолова, проф. Пламен Димитров, Росица Чапарова и Кристин Евстатиева;
  • „Знания и нагласи за здравословен начин на живот сред деца на 10-19 г.“ на авторски колектив доц. Галя Цолова, проф. Пламен Димитров, Ивелина Камел, К. Евстатиева
  • „Данни за здравето на населението над 20 г. в Република България“ на авторски колектив доц. Галя Цолова, проф. Пламен Димитров, Анелия Котева;
  • „Информационни системи в здравеопазването и новата нормативна рамка по информационна сигурност и защита на личните данни“ на Рени Петкова.

Милена Владимирова представи доклад на тема „Основни аспекти на проучванията за удовлетвореност на пациентите“ в съавторство с доц. Наташка Данова.