НЦОЗА участва в работен пакет 5 и работен пакет 7 на Иновативно партньорство за действия срещу рака.

Повече информация »