Временно ръководство на СЗО и УНИЦЕФ: Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19

Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от корона вирус (COVID-19)

Дезинфекция на външна среда и използване на дезинфектанти (натриев хипохлорит) върху пътни и градски настилки за предотвратяване на предаване на SARS-CoV-2 инфекция

Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

Оценка на риска и управление на експозицията на здравни работници в контекста на COVID-19

СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

Справяне със стреса

Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

Предпазване от COVID-19 при работа

Общуване с пациени със съмнение или потвърден COVID-19

Моите 5 правила за хигиена на ръцете

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

Респираторен етикет

Как правилно да си мием ръцете

Информационен лист за COVID-19

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

COVID-19- Подготовка на работното място за COVID-19

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19): ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛЮЧОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

COVID-19 - Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения.

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.

26.2.2020

Уведомяваме Ви, че обучение по курс с код 2.6.1.2. „Здравен мениджмънт – управление на болница“ - от 09.03.2020 г. - 5 дни, с ръководител проф. д-р П. Салчев, дм, се отлага.
Допълнително ще бъде съобщена следваща дата за провеждане на обучението.