Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалист химик с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, за нуждите на отдел „Химични фактори“ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“.

 

Изисквания към длъжността:

бакалавърска или магистърска степен в областта на химията, инженерната химия, медицинската химия

Умения:

- Практически лабораторен опит в областта на аналитичната химия;

- добра компютърна грамотност;

- умения за работа в екип;

- ползване на английски език е предимство;

- опит с инструментални методи (газова хроматография, течна хроматография) е предимство.

Персонални качества:

отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, комуникативност.

НЦОЗА предлага: интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.

Необходими документи:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивационно писмо;

- автобиография (CV) по европейски образец;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;

- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв).

Подаване на документи:

НЦОЗА, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15, ет. 4, стая 16 – Деловодство;

от 9.00-12.00 и 12.30-17.30 ч. от понеделник до петък; тел. за връзка: 02 8056 310

Срок за подаване на документите: 8 юни 2021 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. За повече информация: тел. 02 8056 386.