Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, молекулярен биолог или психолог на длъжност „асистент“ за нуждите на отдел „Здраве при работа“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ на пълен работен ден.

Изисквания към длъжността:

- магистърска степен по медицина; магистърска степен в областта на молекулярната биология; магистърска степен в областта на трудовата и организационна психология или психология на здравето;

- английски език – добро владеене.

Умения:

- способност за работа с данни на английски език;

- способност за бързо навлизане в работен ритъм;

- добра компютърна грамотност;

- умения за работа в екип.

Персонални качества:

отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:

- Възможност за следдипломно обучение;

- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи:

- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;

- автобиография (CV) по европейски образец;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;

- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи:

НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ 15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;

от 9.00-12.00 и 12.30-17.30 ч. от понеделник до петък

Срок за подаване на документите: 16.04.2021 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.

Тел. за връзка: 02/8056 310; за повече информация: тел. 02/8056 224