28.10.2020 Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалисти с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Състав на храни и потребителски продукти “ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“
Брой места – 2

 

Националният център по обществено здраве и анализи търси да назначи специалисти с образователна степен бакалавър или магистър по една от следните специалности: химия, инженерна химия, медицинска химия, на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Състав на храни и потребителски продукти “ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ на пълен работен ден.

Изисквания към длъжността:
- бакалавърска или магистърска степен в областта на химията, инженерната химия, медицинската химия

Умения:
- практически лабораторен опит в областта на аналитичната химия;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип;
- ползването на английски език е предимство;
- опит с инструментални методи (газова хроматография, течна хроматография) е предимство.

Персонални качества:
отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
Интересна работа на пълен работен ден, възможност за следдипломно обучение и академично развитие по акредитираните научни специалности в НЦОЗА.

Необходими документи:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивационно писмо;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв).

Подаване на документи:
НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ 15, ет. 4, стая 16 – Деловодство;
от 9.00-12.00 и 12.30-17.30 ч. от понеделник до петък.
Срок за подаване на документите: 4.12.2020 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Тел. за връзка: 02/8056 310; за повече информация: тел. 02/8056 – 258/375/343