Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечносъдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет, са причина за 80% от смъртните случаи в България. Доказано е, че те се причиняват от общи рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска физическа активност. Тяхното редуциране може да се постигне както чрез профилактика, ранна диагностика и осигуряване на здравословна среда за живот, така и чрез дейностите по националните програми.

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. е приета през 2013 г.

Нейната цел е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за здравето, в това число и инвалидизацията от ХНБ, свързани с рисковите фактори тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

В рамките на Програмата от експерти на МЗ и НЦОЗА са разработили информационни материали, които запознават широката общественост с основни правила на здравословния живот.

  • § Солта: ползи и вреди за здравето – прочетете брошурата тук, гледайте информационния клип тук
  • § Вредата от употребата на наргиле и цигари и злоупотребата с алкохол – прочетете брошурата тук, гледайте информационния клип тук
  • § Спри и се прегледай – прочетете брошурата тук, гледайте информационния клип тук
  • § Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България– прочетете брошурата тук
  • § Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години – прочетете брошурата тук