Темата на третата поред Европейска седмица на общественото здраве (ЕUPHW) тази година е „С обединени усилия за по-здрави общности“. Петте дни на Седмицата (17 – 21 май) са концентрирани върху пет основни теми: споделяне на научни знания за здравето, нови предизвикателства в психичното здраве, за по-добро здраве в общността, всички заедно за по-добро здраве и здраве за уязвимите групи. Организатор на Седмицата е Европейската асоциация по обществено здраве. В рамките на събитието със свои събития ще участват редица институции и организации на национално и местно ниво в цяла Европа.

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве НЦОЗА ще се включи с няколко онлайн събития с участието на експерти от различни дирекции.

С пълната програма на събитията можете да се запознаете тук.

21.4.2021

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-и клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-ото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.

Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на МЗ в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 20 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 17 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 23 проекта.

Списъците с номинираните проекти можете да намерите тук: 1–4 клас, 5–7 клас, 8–12 клас.

Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) стартира онлайн проучване за употребата на наркотици в 31 страни на 28 езика, включително и на български.

Употребявате ли наркотици, в какво количество, колко често, са част от въпросите. Анкетата е анонимна и е за хора на възраст над 18 г. Тя е на разположение за попълване през следващите 6 седмици и е структурирана в няколко модула: социодемографски въпроси, модели на употреба на наркотици, достъпност до лечение, достъпност до наркотици (количество и платена цена) и как COVID-19 е повлиял на моделите на употреба на наркотици.

Онлайн проучванията допринасят за по-детайлна и актуална картина на употребата на наркотици и на пазарите на наркотици в Европа. Те имат предимството да достигат директно до хората, които употребяват наркотици, и са бърз и евтин начин за събиране на информация, така че да подпомогнат очертаването на тенденции при спешни ситуации. Този метод на събиране на информация позволява също изготвянето на сравнителни анализи между отделните страни.

Получените резултати ще допринесат за по-добра информираност какви са актуалните практики в Европа при употребата на наркотици и какви количества се използват. Това ще подпомогне процеса на оценка на пазара на наркотици в Европа и ще разшири възможностите за разработване на адекватни политики в областта на наркотиците и наркоманиите.

Онлайн проучването ще бъде промотирано в различните страни от националните фокусни центрове от информационната мрежа REITOX и техните партньори с помощта и на рекламна кампания в социалните медии. За България това е Националният фокусен център в рамките на НЦОЗА.

Европейско проучване за употреба на наркотицитеАнкетата е достъпна и на български език тук:
https://drugusersurvey.limequery.com/948273?lang=bg

 

18.03.2021

На 4 март отбелязваме Европейския ден за борба със затлъстяването. По този повод проф. Веселка Дулева от НЦОЗА ще участва във виртуален симпозиум „Устойчиво и информирано хранене през ХХI век“ с лекция на тема „Доброволните схеми за етикетиране на храните – инструмент за повишаване информираността на потребителите“. Събитието е организирано от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания.

Според СЗО затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с прекомерно натрупване на мастна тъкан. Хората със затлъстяване са в риск да се разболеят от други хронични заболявания като захарен диабет тип 2, сърдечносъдови заболявание и някои видове рак.

Постера на симпозиума можете да видите тук, можете да се запознаете с „корените“ на затлъстяването и допълнителни факти за него.

4.03.2021

През 2021 г. в НЦОЗА ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Курсът се провежда съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (ДВ, бр.75, 27.09.2011 г.).
Документите за участие в обучението се приемат в деловодството на НЦОЗА (4 ет. ст.16) от 01.03.2021 г. до 15.04.2021 г. Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 28.04.2021 г., след което ще бъде обявена датата на започване на обучителния курс за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация.

За повече информация: Николай Буторин, дм,

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885 054 643

1.03.2021

От 15.01.2021 г. НЦОЗА възобновява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. При поискване от физически и юридически лица изследванията ще се извършват съгласно утвърден ценоразпис. Ценоразписът важи за лабораторни анализи и дейности, които са извън Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето.

Ценоразписът е публикуван на сайта на НЦОЗА в банера ИЦ „Здраве“.

Със заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. министърът на здравеопазването определи лечебни заведения, в които специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата по клинични специалности, за които са предоставяни средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г., могат да започнат работа по придобитата специалност. В заповедта се определят и областите, на територията на които специалистите могат да започнат работа по придобитата специалност в лечебни заведения за извънболнична помощ.

Можете да се запознаете със Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г. и с Приложения 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

31.12.2020 г.

НЦОЗА временно преустановява приемането на проби за лабораторни изследвания на химичен състав на храни, добавки в храни, микробиологични изследвания на храни и генетично модифицирани организми в храни. Причината е свързана с тяхното отпадане от Приложение № 1 към чл. 29а от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве, по Закона за здравето. Промените са обнародвани в ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.
Предстои НЦОЗА да уточни условията и начина за осъществяване на тези лабораторни изследвания.

22.12.2020 г.

Ново издание на НЦОЗА „Терапевтични подходи и алгоритъм за лечение на пациенти с коморбидност“ с авторски колектив под научното ръководство на д-р Захари Зарков разглежда проблема за коморбидност/двойна диагноза при пациенти, употребяващи психоактивни вещества, които имат и психични разстройства.

Психиатричната коморбидност представлява сериозен терапевтичен проблем и е предизвикателство пред организацията на лечебната система. Коморбидността при хората с разстройства, свързани с употребата на вещества, повишава трудностите при лечението и риска от хронифициране, намалява възможността за цялостното им възстановяване.

В изданието е направен обзор на съществуващи изследвания за разпространението на коморбидните разстройства. Представени са препоръчителни стратегии, включително и препоръки за терапевтично поведение, базирани на опита на авторския колектив и на проучената литература.

Изданието е достъпно тук

15.12.2020

21 проекта на ученици и студенти от цялата страна са наградени в първото издание на Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна! (Speak Out. #TobaccoExposed), посветен на превенцията на тютюневата зависимост, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Конкурсът е организиран в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. от МЗ в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, Българския младежки червен кръст,

Националния център по обществено здраве и анализи, Коалиция за живот без тютюнев дим и Сдружение „България без дим“.

Националният конкурс за плакат обхваща две възрастови групи: ученици от IX–XII клас, и студенти и докторанти. В първата група са класирани 9 плаката, във втората – 12.

Във връзка с противоепидемичните мерки няма да се проведе официално награждаване. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди по пощата. МЗ изразява благодарност към всички участници, включили се в Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна!“.

Имената на наградените можете да видите тук

11.12.2020

120 водещи световни експерти от 35 академични институции и агенции на ООН са изследвали повече от 40 индикатора в тазгодишния доклад на сп. „Лансет“, посветен на климатичните промени и човешкото здраве. Той изследва най-новия глобален здравен профил на изменението на климата в контекста на безпрецедентни условия и предизвикателства, свързани с пандемия от Covid-19.

Новият доклад ще бъде представен в рамките на онлайн работна среща на 16.12.2020 г. и в България с участието и на международни експерти.

Събитието е организирано съвместно от МЗ, НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК, сред лекторите е проф. Цвета Георгиева от НЦОЗА.

Климатичните промени застрашават здравето на хората по целия свят, това вече не е проблем на бъдещето, обобщават експертите. Запасите ни от храна са компрометирани, земята ни гори, въздухът ни е замърсен, а болниците и клиниките, на които разчитаме, са под нарастващ натиск. И все пак отговорът на климатичните промени предлага по-светло бъдеще за глобалното здраве. По-чисто небе, по-здравословен начин на хранене и по-добри за живеене градове.

10.12.2020

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националния център по обществено здраве и анализи е партньор на инициативата.

С прессъобщението за резултатите от конкурса можете да се запознаете тук Информация за номинираните проекти: 1–4 клас, 5–7 клас, 8–12 клас

27.11.2020

ESPAD: Пиенето и пушенето сред тийнейджърите намаляват. Рисковата употреба на канабис и новите поведения на зависимост будят загриженост.

Употребата на цигари и алкохол сред 15-16-годишните ученици показва тенденция към намаляване, но потенциално рисковата употреба на канабис и предизвикателствата, които поставят новите поведения на зависимост, предизвикват загриженост. Това са изводите от данните в новия доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), представени днес. Проучването, осъществено в партньорство с Европейската агенция за наркотиците (EMCDDA), се основава на представителни изследвания в 35 европейски държави, включително 25 страни членки на ЕС.

С цялата информация можете да се запознаете тук Информация, данни, таблици, графики тук

13.11.2020

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА и национален консултант по хранене и диететика към МЗ, беше отличена за цялостен принос при връчването на годишните награди „Достъп до добра храна - 2020”.

Проф. Дулева активно участва в разработването на националната хранителна политика и нормативна база, свързана с храните и храненето на населението в България.

Тя има богат изследователски и преподавателски опит, повече от 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за след дипломно обучение на лекари, както и на Основния курс по медицинската специалност „Хранене и диететика”.

Наградите са учредени през 2014 г. и сред основните критерии при номинирането са дейностите за насърчаване на инициативата, както и тези, свързани с производството, търговията и публичния дебат с цел разширяване на достъпа до добра храна. Отчита се и приносът за развитие на партньорства между различните сектори в областта на храните.

27.10.2020

Директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков коментира в интервю за Българското национално радио всички аспекти на писмото на Пенка Георгиева от „Заедно с теб”, в което тя преди няколко дни поиска неговата оставка.

Доц. Хинков посочи, че причината пациентска организация да прави негативни оценки на Националния център за обществено здраве и анализи, който не се занимава с пациенти, както и да иска оставка на директора, е лична.

Мотивите са свързани с факта, че неотдавна не е продължен трудовият договор на близък на г-жа Георгиева след 6-месечния му изпитателен срок поради несправяне с работата и различни нарушения.

Цялото интервю на директора на НЦОЗА можете да чуете тук

09.10.2020

Четиринадесетото издание на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества се проведе в Разград (30.09–2.10.2020 г.). На нея беше представена за пръв път Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024), приета от МС през юли тази година.

Участие в събитието взеха зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, кметът на община Разград Денчо Бояджиев, както и експерти от НЦОЗА, сред които директорът на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите” д-р Захари Зарков и д-р Владимир Наков, началник на отдел „Психично здраве”.

Повече от 100 членове на Общинските съвети по наркотични вещества и Превантивно-информационните центрове от цялата страна обмениха опит в рамките на конференцията. На работни дискусии и панели бяха представени и добри практики в работата със зависимостите, превантивни подходи за работа с деца и младежи, употребяващи наркотични вещества, лечебни програми и програми за психосоциална рехабилитация.

В рамките на конференцията бяха обучени 30 експерти за работа с рискови групи като част от изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците.

На форума се обсъдиха също възможностите за работа в условия на извънредно положение, дистанционното прилагане на програмите за превенция в училищна среда и др.

Организатори на събитието бяха община Разград и местният съвет по наркотични вещества със съдействието на Секретариата на националния съвет по наркотични вещества и НЦОЗА.

07.10.2020

Във връзка с отворено писмо на г-жа Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб" , адресирано до министъра на здравеопазването, в което са отправени критики към НЦОЗА и искания за оставка на директора, публикуваме официалния отговор на НЦОЗА, който е изпратен до г-жа П. Георгиева с копие до министъра на здравеопазването.

Уважаема госпожо Георгиева,

Оценяваме патоса на Вашето писмо до министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, в което „питате вие, пациентите и лекари от всички сфери на здравеопазването”. В него липсват ясни въпроси, а доколкото те съществуват, говорят за непознаване на дейността и правомощията на Националния център за обществено здраве и анализи, които са строго законово регламентирани.
Като цяло „фактите”, които се опитвате да представите като аргументи, не отговарят на действителността и са използвани единствено с цел формулиране на остри и субективни негативни оценки на НЦОЗА, които откровено имат за цел да дискредитират институцията.
Изненадан съм защо не сте потърсили нашата институция, а сте предпочели да направите „многократни опити за сигнализиране на зам.-министър”, както сама сте отбелязали в писмото.
Въпреки това оставаме отворени към Вашите тревоги, стига те да са свързани с въпроси, имащи пряко отношение към дейността на Националния център по обществено здраве и анализи и неговите правомощия.

Госпожо Георгиева,
Като колеги от сектора на здравеопазването нека не използваме общата обективна тревожност, породена от епидемията от коронавирус, а още повече човешката болка и смърт в едно предпоставено нагнетяване в непотърсен диалог с нашата институция.

С уважение,
Доц. д-р Христо Хинков, дм
Директор на НЦОЗА

дата на публикуване: 5.10.2020

НЦОЗА проведе обучителен семинар на консултанти от кабинетите за отказване от тютюно­пушенето към РЗИ (24-25 септември). Двудневното обучение беше свързано с темата за новите рискове от тютюно­пушенето с оглед пандемията от SARS-CoV-2 и изискванията към консул­тациите за отказване, които те поставят.
Експерти от НЦОЗА представиха презентации, посветени на здравните аспекти на употребата на така наречените „нови тютюневи изделия”, изискващи загряване, и електронни цигари. Беше обърнато внимание на актуалните специфики и на основните етапи при планирането и осъществяването на консултациите за отказване от тютюно­пушене.
Гост обучител беше д-р София Ангелова, изтъкнат специалист по белодробни болести и председател на Националната асоциация за профилактиката на белодробните болести.

25.09.2020

22.04.2021
Сайтът за психично здраве на Националния център по обществено здраве и анализи вече е на нов адрес: http://bgmental.ncpha.government.bg/bg  Той предоставя актуална и достъпна информация по някои проблеми на психичното здраве, свързани с тревожността, депресията и самоубийствата.
Съдържанието включва полезни материали както за професионалисти, така и за по-широка аудитория.

Ежегодната работна среща на регионалните координатори на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (ХНБ) 2014-2020 г. се проведе на 11 септември 2020 г. На нея бяха обсъдени резултатите в развитието на Програмата. Присъстваха директорът на НЦОЗА доц. Христо Хинков, зам.-директорът проф. Пламен Димитров, който е и национален координатор на Програмата. Участие взеха представители на Министерство на здравеопазването и Националния програмен съвет, както и координаторите на програмата от 28-те области на страната.
В отчетния доклад бяха представени дейностите, извършени в рамките на програмата през 2019 г. Бяха обсъдени проблемите, възникнали в хода на работата, и препоръки за оптимизиране на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.
В рамките на събитието се състоя обучение във връзка с провеждане на Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението в България през 2020 г.

16.09.2020

Националният център по обществено здраве и анализи се присъединява към кампанията Дни на безопасността на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) в периода 16-22 септември 2020 г., когато по традиция е и Европейската седмица на мобилността.
В България 16 септември е обявен за Ден без загинали на пътя, а тази година мотото е „Остани жив! Пази живота!”.
Организаторите на инициативата от ROADPOL и всички партньори, които я подкрепят, се обединяват около позицията, че отговорността за жертвите на пътя е на всички и всеки трябва да прояви внимание, за да защити себе си и другите от инциденти и злополуки. Всеки може да се включи със свои активности и да се присъедини към инициативата за по-добра безопасност на пътя със свое събитие на интернет страницата на проекта www.roadpolsafetydays.eu.

В рамките на Дните на безопасността експерти от НЦОЗА ще раздадат на родителите в детските градини дипляната „Училище за родители. Да знаем как да опазим живота и здравето на децата“ (информационния материал можете да прочетете тук).

С някои основни аспекти за влиянието на алкохола при шофиране можете да се запознаете тук.

13.09.2020

От 1 до 7 август 2020 г. за 28-ти пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.

Мотото на световната кампания през тази година е: „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ и отразява фокуса на кампанията – въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето на планетата и нейните хора. Темата е съобразена със съответната тематичната зона 3 на 17-те Глобални цели за устойчиво развитие, поставени от световните лидери през 2015 г., подчертаваща връзките между кърменето и околната среда/изменението на климата.

Световната кампания се организира от Световния алианс за кърмене (The World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) – мрежа от лица и организации, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Членове на мрежата са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др. Програмният документ на кампанията може да видите преведен на български тук.

Някои факти за връзката между кърменето, околната среда и климатични промени:

 • Храненето на 1 милион бебета със заместител на кърмата за 2 години изисква средно приблизително 150 милиона кутии с млека за кърмачета и преходни млека.
 • Годишното производство и продажби на заместители на майчината кърма само в шест азиатски държави генерират около 2,9 милиона тона парникови газове, което се равнява на 1,03 милиона тона отпадъци, изхвърлени в сметища.

Национален център по обществено здраве и анализи е една от основните институции в нашата страна, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Разработените от НЦОЗА „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета“ отразяват съвременните подходи и добри практики в областта на кърменето, утвърдени от международните здравни организации – ранно начало на кърменето, изключително кърмене в първите 6 месеца, кърмене на поискване и др.

23.6.2020

Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици 2020

26 юни е обявен за Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици от Генералната асамблея на ООН през 1987 г. като израз на решимостта да се засилят действията и сътрудничеството за постигане на международно общество, свободно от злоупотребата с наркотици.

Тази година мотото на Световния ден е „По-добри знания за по-добри грижи“, тъй като се отчита, че напоследък информационното пространство е „заразено” с различни видове дезинформация. UNODC (Службата на ООН по наркотиците и престъпността) насърчава отделните хора, организациите с нестопанска цел, частния сектор и държавите членки да се включат в нейната кампания в социалните медии, за да отбележат този ден, и ги приканва да използват ресурсите, предоставени в пакета на кампанията в социалните медии.

Повече информация на:
» International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking | 26 June"
» World Drug Day 2020 - "Better Knowledge for Better Care."

31.05.2020

31 май е Световният ден без тютюн, на който здравните власти по целия свят и неправителствените организации, ангажирани с проблема, акцентират върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, и насърчават ефективните политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

По този повод Министерството на здравеопазването обявява национален конкурс за изработването на плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!", каквото е и тазгодишното мото на Световния ден, обявено от Световната здравна организация.

Инициативата е в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, БЧК, НЦОЗА, РЗИ и неправителствени организации, работещи по превенция на употребата на тютюневите изделия. С подробностите за конкурса, свързани с условията, изискванията към участниците и определените награди, можете да се запознаете на сайта на МЗ тук.

На 11 май, понеделник, в рамките на Европейската седмица за обществено здраве проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА, ще е на разположение за експертни отговори, като въпросите могат да бъдат зададени на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в рамките на работното време.
Можете да се запознаете с темата Хранене и безопасност на храните в периода на пандемия с коронавирус (COVID-19) на сайта на НЦОЗА.

На 14 май, четвъртък, от 11 до 12 ч. доц. Лалка Рангелова от отдел „Храни и хранене” в НЦОЗА ще проведе онлайн обучение на тема „Здравословно хранене на бременни жени и кърмачки в условията на коронавирус COVID-19”.
Можете да посетите събитието на https://rangelife.bg/2020/04/29/european-public-health-week-2020/. В рамките на работното време на 14 май можете да задавате своите въпроси по обявената тема на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

На 14 май, четвъртък,  Доц. Красимира Костадинова представя добра практика в подкрепа на майчиното и детското здраве - Програмата за патронажни грижи „Nurse Family Partnership – Bulgaria” („Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“) в помощ на целевите групи бременни жени, деца до 2-годишна възраст и техните семейства от ромска общност в ситуацията на COVID-19 можете да прочетете тук. Доц. Красимира Костадинова, началник на отдел „Детско и младежко здраве”, ще отговори на въпроси, свързани с предоставяне на патронажни грижи за бременни жени и деца до 2-годишна възраст от ромската общност, зададени между 9:00 и 17:00 ч. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Интервю с доц. Костадинова относно необходимостта и предимствата на патронажни грижи за уязвими групи можете да прочетете тук.

В светлината на COVID-19, Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW) ще се съсредоточи върху „Обединяване на усилията за подобряване-здравето на населението“.
Правителствата, учените, здравните специалисти и гражданското общество трябва да работят заедно за справяне с пандемията и повишаване на осведомеността за общественото здраве.

 

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW), НЦОЗА ще бъде домакин на онлайн събитие на 11 май 2020 г. на тема „5G. Факти и митове“. Колегите от отдел „Физични фактори“, споделяйки своите знания и опит, подготвиха информация, с която се надяват да бъдат полезни за Вас.
Ще очакват Вашите въпроси от 9.30 до 17.30 ч., изпратени на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и заставайки зад своето истинско име и фамилия. Отговори ще се дават само на писма, съдържащи не повече от 3 въпроса и текст в рамките на половин стандартна страница. Допълнителни и прикачени материали няма да бъдат разглеждани. На писмата, изпратени извън упоменатото време, ще бъде отговорено след приключване на събитието.

В рамките на Европейската седмица на общественото здраве (EUPHW, 11–15 май 2020) НЦОЗА ще бъде домакин на онлайн събитие на 11 май 2020 г. на тема „5G. Факти и митове”. На тази дата от 9,30 до 17,30 ч. на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. могат да бъдат изпращани въпроси, свързани с темата. Експертите на отдел „Физични фактори” в НЦОЗА ще отговарят на базата на своите знания и опит.
Подателите трябва да подписват имейлите с истинското си име и фамилия, анонимните питания няма да получат отговор. Допуска се задаването на не повече от три въпроса с обем до половин стандартна страница. Допълнителни и прикачени материали няма да бъдат разглеждани.
На въпросите, постъпили на 11 май, но извън определеното време, ще бъде отговорено допълнително след приключване на кампанията.

Тази година, в контекста на епидемията от COVID-19, Европейската седмица на общественото здраве ще се съсредоточи върху темата за обединяване на усилията за подобряване на здравето на населението. Правителствата, учените, здравните специалисти трябва да работят заедно за справяне с пандемията и за повишаване на осведомеността за общественото здраве.

Националният център по обществено здраве и анализи ще се включи със свои събития в Европейската седмица на общественото здраве в периода 11-15 май 2020 г., която за втора поредна година се провежда от Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).
Мотото на Седмицата „С обединени усилия за по-здрави общности“ е в контекста на световната пандемия от COVID-19. Целта на инициативата е да повиши осведомеността по важни теми на общественото здраве и да свърже професионалисти от цяла Европа, работещи в тази сфера.
„COVID-19. Колаборация, координация, комуникация“ е общата тема Европейската седмица, чиито пет тематични дни са посветени на актуални проблеми на общественото здраве, а именно:
11 май, понеделник: Промоция на здравето чрез Глобалните цели;
12 май, вторник: Първичната здравна помощ в дигиталната ера;
13 май, сряда: Заедно в подкрепа на психичното здраве;
14 май, четвъртък: Равенство в здравето за всички;
15 май, петък: Да остаряваме здравословно.

14.4.2020

Срокът за подаване на документи за участие в курса за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества, се удължава до 30 ноември 2020 г.

За допълнителна информация: Николай Буторин, дм,
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., 0885 054 643

4.9.2020

През месец март 2020 г. беше публикувано "Ръководство за лечение на непълнолетни с разстройства, свързани с употребата на наркотици" на Федон Калотеракис, зам.-директор на KETHEA и председател на Световната федерация на терапевтичните общности (WFTC).
В документа се посочват стандартите за качество за развитието на услуги за лечение на разстройства, свързани с употребата на наркотици, различните модели на лечение на подрастващите, сред които поведенческа терапия, индивидуално и групово консултиране, семейни интервенции и др. Приложени са също насоки за лечение, разгледана е програмата за юноши в България, като за подрастващите препоръчителният модел е модифицирана терапевтична общност. В Ръководството са посочени важни указания за програмата, свързани с нейната максимална ефективност.

8.4.2020

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, в Националния център за обществено здраве и анализи е създадена организация и на интернет страницата на Центъра (раздел „Контакти”), където е публикувана информация за възможностите за водене на електронна кореспонденция с НЦОЗА, която може да използвате.
Препоръчваме на гражданите и фирмите да използват Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване), като се регистрират в системата (https://edelivery.egov.bg/Account/Login) с цел максимално намаляване на необходимостта от физическо посещаване на офисите на НЦОЗА. Регистрацията се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез системата могат да се подават писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и др.

  Нове промени в МКБ-10, свързани с кодирането на заболеваемостта от COVID-19, 29.03.2021

     повече информация »   https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49

  Няма връзка между електромагнитните полета и коронавируса

  Съвети за хранене на възрастни по време на пандемията COVID-19 (информационен материал)

   Съвети за хранене на възрастни по време на COVID-19 (информационен флаер)
   Безопасността на храната е работа на всеки!

   Завръщане на работа след поетапно отпадане на мерки за предотвратяване заразяването с COVID-19

   Международни насоки за удостоверяване и класифициране (кодиране) на COVID-19 като причина за смърт

   Препоръки към държавите членки за подобряване на хигиената на ръцете с оглед предотвратяване предаването на вируса COVID-19

   Уебинар на СЗО за психичното и физическо здраве при работа от вкъщи

   Пакет за комуникация на риска от COVID-19

   Covid-19 и употребата на психоактивни вещества

   Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

   Телефони за услуги и сигнали

   СЗО въвежда нови кодове от за отчитане на COVID-19 в МКБ-10, 03.04.2020

   ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ С КОРОНАВИРУС (COVID-19)

   Временно ръководство на СЗО и УНИЦЕФ: Вода, канализация, хигиена и управление на отпадъците във връзка с вируса на COVID-19

   Рационално използване на лични предпазни средства (ЛПС) срещу заболяване от корона вирус (COVID-19)

   Дезинфекция на външна среда и използване на дезинфектанти (натриев хипохлорит) върху пътни и градски настилки за предотвратяване на предаване на SARS-CoV-2 инфекция

   Може ли COVID-19 да се предава чрез климатични системи

   Оценка на риска и управление на експозицията на здравни работници в контекста на COVID-19

   СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа

   Информация от уебинар, организиран от СЗО и посветен на пандемията COVID-19

   COVID-19 Справяне със стреса

   Подготовка за COVID-19 във вашето здравно заведение

   Управление на потока на пациенти, съмнителни или потвърдени с коронавирус COVID-19

   Предпазване от COVID-19 при работа

   Общуване с пациенти със съмнение или потвърден COVID-19

   COVID-19 Моите 5 правила за хигиена на ръцете

   АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 

   Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

   COVID-19 Респираторен етикет

   COVID-19 Как правилно да си мием ръцете

   Информационен лист за COVID-19

   COVID-19 Предпазвайте себе си и околните от заболяване

   Подготовка на работното място за COVID-19

   РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРОНАВИРУС (COVID-19): ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КЛЮЧОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО

   COVID-19 - Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения 

03.04.2020

СЗО въвежда нови кодове за отчитане на COVID-19 в МКБ-10

U07.1COVID-19, идентифициран вирус
  Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
 • Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)
U07.2COVID-19, неидентифициран вирус
  COVID-19 БДУ
Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
  Не включва:
 • коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (B34.2)
 • COVID-19:
  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

 

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10:

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49

 

Считано от 9 март 2020 г. НЦОЗА прекратява провеждането на обучения за срок, не по-кратък от един месец. Актуализираните дати за провеждането на обучителни курсове ще бъдат допълнително съобщени.

26.2.2020

Уведомяваме Ви, че обучение по курс с код 2.6.1.2. „Здравен мениджмънт – управление на болница“ - от 09.03.2020 г. - 5 дни, с ръководител проф. д-р П. Салчев, дм, се отлага.
Допълнително ще бъде съобщена следваща дата за провеждане на обучението.

25.02.2020

Информационната кампания „Като всички нас“ има за цел да информира обществото за редките болести, като отговори на най-често задаваните въпроси и разкаже личните истории на хора, засегнати от тях.
Какво са редките болести? Това са заболявания, които засягат по-малко от 1 на 2 000 души. Смята се, че около 6% от българите страдат от редки болести. С напредването на медицината и иновативните технологии, значително се увеличават възможностите за ранна диагноза и лечение на хората, засегнати от редки болести, което им помага да водят пълноценен живот, да създадат семейство и да имат успешна професионална реализация в обществото.
ИРБИнформационната кампания за редки болести „Като всички нас“, се организира и провежда от Института по редки болести, Националния алианс на хората с редки болести и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). За повече информация: https://www.raredis.org/

18.02.2020

The Lancet JournalПоследният доклад на сп. The Lancet („Лансет”) за неблагоприятните последици от климатичните промени върху човешкото здраве ще бъде представен на работна среща „Обратно броене”, организирана съвместно от НЦОЗА, българския офис на СЗО и БЧК. The Lancet е едно от най-известните, стари и авторитетни общи списания по медицина.
Работната среща в София ще се проведе на 28 февруари 2020 г.
Докладът „Да гарантираме, че здравето на детето, родено днес, няма да зависи от променящия се климат“ ще бъде презентиран от проф. Мария Нилсън от Университет Умео, Швеция. Докладът се изготвя всяка година от експерти от водещи световни институции и се представя както на срещите на ООН за климатичните проблеми, така и на тематични работни срещи в повече от 40 страни по света.
Фокусът на събитието в България ще бъде върху възможностите за адаптация, планиране и устойчивост на здравните системи спрямо изменението на климата. Със свои презентации ще участват и български експерти.

11.02.2020

СЗО въвежда нов код U07.1 за отчитане на новият коронавирус в МКБ 10:

U07.1  COVID-19
При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.
Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена (B34.2)
                        Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (B97.2)
                       Тежък остър респираторен синдром [ТОРС], неуточнен (U04.9)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10:

https://icd.who.int/browse10/2019/en#/U00-U49 

07.02.2020

На 23 март 2020 г. в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), гр. София ще се проведе обучителен курс 2.2.4.1. от Учебната програма на НЦОЗА с тема ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ – НОВОСТИ В ЗАКОНО­ДА­ТЕЛ­СТВО­ТО И АНАЛИ­ТИЧ­НИТЕ ПPАК­ТИКИ, чиято основна тема ще бъдат нововъведенията в зако­но­да­тел­ство­то и методите за анализ на генномодифицирани организми (ГМО). Аудиторията, към която е пред­наз­начен курса, са експерти и ана­ли­тични специалисти, работещи в областта на контрола, без­опаст­ността и оценката на риска от ГМО.

По време на курса с продължителност  два дни, ще бъдат обстойно разгледани новостите по отношение на европейското и българското законодателство, свързани с контрола върху ГМО. Това включва оценката на риска, методиката за вземане на проби от различни суровини и спецификата на отделните етапи, през които преминава един ГМО анализ.  Обучението ще се постави акцент върху основните изисквания касаещи организацията и работния процес в генетичните и  молякулярно - биологичните лаборатории съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

6.2.2020

На 14 април 2020 г. в НЦОЗА ще се проведе курс 2.2.4.2.  от Учебната програма на НЦОЗА с тема "Основи на Нутригенетиката и нутригеномиката. Законодателство. Насоки на приложение".

Ще бъдат засегнати теми, касаещи персонализираното хранене, приложение на генетичните тестове в практиката на нутрициолози и диетолози, има ли законова рамка, която обособява валидността и приложимостта на нутригенетичните тестове. Нутригенетиката и нутригеномиката в контекста на процеса на стареенето.

Добре дошли са всички специалисти в областта на науката за хранене - диетолози, нутрициолози, биолози, научни работници, лични лекари и всички, които имат интерес към персонализирания подход в храненето.