Заглавие: Промоция на безопасност и здраве в зелените производства
Автор: д-р Верислав Станчев
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2012
Тагове: безопасност при работа, наноматериали