Заглавие: Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания
Автор: Зорница Спасова
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2019
Език: български
Тагове: климат, инфекциозни и паразитни заболявания


Предлаганата брошура има за цел да повиши осведомеността на широката общественост и здравните специалисти за влиянието на климатичните промени върху възникването и разпространението на инфекциозните и паразитните заболявания.