Заглавие: Качество на въздуха в помещенията: химически замърсители/здраве
Автор: доц. д-р Т. Антова, дм
Издател: МЗ, НЦОЗА
Година на издаване: 2013
Език: български
Тагове: околна среда