Заглавие: Какво трябва да знаем за качеството на атмосферния въздух и нашето здраве
Автор: доц. д-р Т.Антова, дм
Година на издаване: 2019
Език: български
Тагове: околна среда