Безжични технологии

Заглавие: Ръководство по защита от нейонизиращите лъчения
под редакцията на проф. Мишел Израел, дм
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2017
Език: български
Тагове: НЕЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ

Нейонизиращите лъчения, човекът и околната среда.