Безжични технологии

Заглавие: 5G. Факти и митове
Автор: отдел "Физични фактори", НЦОЗА
*онлайн версия
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: 5G

Основната цел на предоставената информация е да разгледа ключовите въпроси във връзка с въвеждането на новия технологичен стандарт 5G и здравето на населението. Представени са мненията на ключови международни организации и други научни институции относно експозицията и потенциалните рискове за здравето.