nCovid-19_info

Издател: НЦОЗА, Колабориращ център на СЗО по здраве при работа
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: nCovid-19

На 23.03.2020 г. СЗО организира уебинар на колаборативната мрежа по здраве при работа относно подготовка на работните места във връзка с пандемията от COVID-19 и опазване на здравето на работещите. За повече информация вижте тук