Институтът по здраве и безопасност при работа (Великобритания) и СЗО организираха на 9 април 2020 г. уебинар относно организацията на труда при дистанционна работа от дома. Уебинарът беше насочен към опазване на психичното и физическо здраве на работещите по време на пандемията от COVID-19.

Можете да се запознаете с препоръките в резюме, свързани с адаптирането на работните места, приоритизирането и контролирането на трудовото натоварване и срокове, комуникация с работещите и др.