Заглавие: ХРАНЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ С КОРОНАВИРУС (COVID-19)
Автор: проф. д-р Веселка Дулева, дм
Издател: НЦОЗА
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: nCovid-19

През последните дни много хора и медии споделят непотвърдени „съвети“ относно чудодейни храни и хранителни добавки, които предотвратяват коронавирус инфекцията или помагат за преодоляване на заболяването. Единствено фактите, свързани с пандемията от коронавирус, които са основани на научни доказателства, са надеждни. Липсват научни данни, които да препоръчват спазване на определен хранителен модел или консумирането на дадени храни или хранителни съставки за предпазване от коронавирус. Спазването на препоръките за здравословно хранене могат да осигурят оптимален хранителен статус, а добрите хигиенни практики и социалната изолация могат да помогнат за намаляване на разпространението на коронавируса.