cv-19

Заглавие: COVID-19- Комуникация на риска. Ръководство за здравни заведения
Издател: МЗ, НЦОЗА
Година на издаване: 2020
Език: български
Тагове: COVID-19, risk management

На 30 януари 2020 г. СЗО обяви разпространението на нов коронавирус (COVID-19) за спешна ситуация в областта на общественото здравеопазване. Отговорът на COVID-19 изисква критична готовност и реакция, която включва информация, процедури и инструменти, необходими за безопасна и ефективна работа на здравните работници и управлението на здравните заведения.

Това ръководство осигурява на управителите на здравни заведения и на здравните работници обзор на ключовите действия, необходими за опазване на здравето и безопасността на работното място.