Представиха опита на Италия в подготовката и функционирането на здравната система в условия на повишени нужди от здравно обслужване

 

Covid-19 webinarНа 19.03.2020 г. Световната здравна организация организира уебинар във връзка с пандемията от COVID-19, посветен на готовността на здравните системи да се справят с предизвикателствата и опазване на здравето на работещите в сектор „Здравеопазване”. В мерките за реакция на инфекциозни огнища, каквото е настоящото с COVID-19, здравните работници са на първа линия и рискът от инфектиране е голям. Това задължава работодатели и работещи с особено внимание и всеобхватност да внедряват и да спазват всички необходими и налични предпазни мерки за опазване здравето и работоспособността на медицинските работници. С оглед голямата ситуационна динамика от голяма полза е разпространяването на опит по отношение на всички аспекти, свързани с COVID-19. Проф. Клаудио Колозио, ръководител на Колабориращия център на СЗО по здраве при работа и преподавател в Университета на Милано, представи опита на Италия, най-засегнатата от пандемията европейска страна, в подготвянето на здравната система за посрещане на значително увеличение на нуждата от здравни грижи, за опазване здравето на медицинския персонал и за предотвратяване разпространението на инфекцията.

Цялата информация можете да прочетете тук