Председател: проф. д-р П. Димитров, дм
Зам. председател: проф. д-р В. Дулева, дм
Научен секретар: проф. Цв. Георгиева, дм

Членове:
доц. д-р Хр. Хинков, дм
доц. А. Тачев, дм
доц. д-р Н. Данова, дм
доц. М. Иванова, дм
проф. д-р П. Салчев, дм
доц. д-р Т. Антова, дм
доц. д-р Г. Цолова, дм
доц. д-р К. Вангелова, дб
доц. д-р В. Камбурова, дм
проф. М. Израел, дм
доц. д-р А. Манолова, дм
доц. Кр. Дикова, дм
доц. Р. Георгиева, дм
доц. д-р И. Янева, дм
доц. д-р Т. Врабчева
доц. Б. Ценова, дп
доц. В. Багдасарян, дб
доц. Кр. Костадинова, дм
доц. Д. Гюрова, дм
гл. ас. В. Павлова, дм
гл. ас. В. Георгиева, дм
гл. ас. д-р М. Сиджимов, дм

Правилник за организацията и дейността на Научния съвет към НЦОЗА