Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С е акредитиран от съгласно БДС EN ISO 17020:2005 да извършва контрол на:

  • електромагнитни полета в работна среда и населени места.
  • конвекционен и радиационен микроклимат;
  • изкуствено осветление;
  • оптични полихроматични лъчения в работната среда;
  • класификация на лазери по степен на риск – по предоставени технически характеристики;
  • вибрации, предавани на системата ръка-рамо и на цялото тяло в работна среда;
  • вибрации в жилищни помещения;
  • шум в работна среда и населени места;
  • ултразвук.

Ръководител: гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм

Адрес: НЦОЗА, бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов” №15, София 1431

Тел. 02 8056 208; 02 954 11 72


Сертификат на акредитирания орган

Политика по качеството

Декларация за безпристрастност и независимост на служителите