През 2009 г. НЦОЗА започна да издава  "Българско списание за обществено здраве" (ISSN 1313-860Х).

"Българско списание за обществено здраве” е многопрофилно списание, което включва публикации в областта на здравната политика и практика, здравния мениджмънт и икономика, епидемиология на неинфекциозните и заразните болести, здраве на населението (жените,децата), промоция на здравето и профилактика на болестите, околна среда и здраве, трудова медицина, храни и хранене, кризисни ситуации и обществено здраве, психично здраве.

Списанието дава форум за дискусия по актуални проблеми на общественото здраве в България, Европа, САЩ и др. страни. В специални приложения се публикуват материали, посветени на актуални теми, проучвания, резюмета и доклади от международни и национални научни форуми и кръгли маси. Списанието има за цел да популяризира и насърчава изследвания, добри практики, политики, управление и образование в областта на общественото здраве.

Излиза в 4 книжки годишно на български и английски език.


• Ръководство за рецензенти


• УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

• INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


Всички броеве на списанието можете да намерите тук.


 • Брой 4/2019 (бг/en)  • Брой 3/2019 (бг/en)  • Брой 2/2019 (бг/en)  • Брой 1/2019 (бг/en)


 • Брой 4/2018 (бг/en)   • Брой 3/2018 (бг/en)   • Брой 2/2018 (бг/en)   • Брой 1/2018 (бг/en) 


 • Брой 4/2017 (бг/en)   • Брой 3/2017 (бг/en)   • Брой 2/2017 (бг/en)   • Брой 1/2017 (бг/en) 


 • Брой 4/2016 (бг/en)   • Брой 3/2016 (бг/en)   • Брой 2/2016 (бг/en)   • Брой 1/2016 (бг/en) 


 • Брой 4/2015 (бг/en)   • Брой 3/2015 (бг/en)   • Брой 2/2015 (бг/en)   • Специално Издание 2/2015  • Брой 1/2015 (бг/en) 


 • Брой 4/2014 (бг/en)   • Брой 3/2014 (бг/en)   • Брой 2/2014 (бг/en)   • Брой 1/2014 (бг/en) 


 • Брой 4/2013 (бг/en)   • Брой 3/2013 (бг/en)   • Брой 2/2013 (бг/en)   • Брой 1/2013 (бг/en) 


 • Брой 2/2012 (бг/en)   • Брой 1/2012 (бг/en) 


 • Брой 1-2/2011 (бг/en)


 • Брой 4/2010 (бг/en)   • Брой 3/2010 (бг/en)   • Брой 2/2010 (бг/en)   • Брой 1/2010 (бг/en) 


 • Брой 4/2009 (бг/en)   • Брой 3/2009 (бг/en)   • Специално Издание Vol.I, No 3(1)/2009  • Брой 2/2009 (бг/en)   • Приложение No 2/2009   • Брой 1/2009 (бг/en)   • Приложение No 1/2009