Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи молекулярен биолог, биолог или биохимик на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Приложна геномика и ГМО “ при дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“ на пълен работен ден.

Изисквания към длъжността:
- бакалавърска или магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията;
- английски език – много добро владеене.
Умения:
- практически опит с извършване на молекулярно-генетични анализи – PCR, Real Time PCR , Sequencing , ELISA
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.
Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.
НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение и академично развитите по акредитираните научни специалности в НЦОЗА
Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);

Подаване на документи: НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Срок за подаване на документите: 30.08.2020 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени по телефона и ще бъдат поканени за интервю в НЦОЗА.
Тел. за връзка: 02/8056 310
За повече информация тел.: 02/8056 239