Директор дирекция:

Доц. Красимира Дикова,дм

тел. 02 954 9579, 02 917 4060, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията осъществява дейности по информационното осигуряване на управлението на системата на здравеопазване и електронното здравеопазване. Дирекцията ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравната система и изпълнява функции на орган на статистиката за системата на здравеопазването. Дирекцията провежда статистически изследвания в съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването. Дирекцията участва в дейности, свързани с единната здравноинформационна система, здравноинформационните стандарти, електронното здравеопазване. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на здравни регистри и координирнето на обмена на данни с национални, ведомствени и международни бази данни. Дирекцията разработва, унифицира и поддържа медико-статистическата документация за здравното състояние на населението, ресурсите и дейността на лечебните заведения в съответствие с нормативните изисквания на ЗЛЗ, съгласувано с НСИ. Дирекцията оказва методологична помощ и мониторинг на структурите в здравеопазването по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация.


Отдел “Информационни ресурси и анализи”

Началник отдел: Златина Попова

тел. 02 9174075,

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Информационни системи и технологии”

Началник отдел: гл.експ. инж. Анна Иванова

тел. 02 9515388, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел ”Регистри”

Началник отдел: гл.експ. Райна Николова

тел. 02 951 54 20, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.