Директор дирекция:

проф. д-р Пламен Димитров,дм

тел. 02 8056420, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията организира, провежда и координира дейности в областта на промоцията на здравето и превенцията на болестите. Провежда научни изследвания в областта на общественото здравеопазване. Анализира, оценява и мониторира здравното състояние на децата, учениците и цялото население с оглед определяне на приоритетите в областта на рисковите поведенчески фактори, човешките ресурси, качеството на медицинска помощ, влиянието на екстремалните климатични явления и др. Реализира кампании, обучителни семинари, издаване на информационни материали, свързани с промоцията на здраве и превенция на болестите, включително за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Дирекцията участва в разработването, координирането и изпълнението на национални политики, програми и планове за промоция на здраве и профилактиката на болестите. Участва в анализирането на здравната политика, както и в акредитационния процес на лечебните заведения чрез обучение на експерти. Участва в работни групи на национално и международно ниво. Оказва експертна, консултативна и методична помощ на РЗИ, лечебните и здравни заведения. Провежда основни и тематични курсове за следдипломно обучение и продължаваща квалификация, индивидуално обучение на специализанти, както и обучение по научната и образователна степен „доктор“ и „доктор на науките“.


Отдел “Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ”

Началник отдел: доц. д-р Галя Цолова, дм

тел. 02 8056 201, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Отдел "Детско и младежко здрaве"

Началник отдел: доц. Красимира Костадинова, дм

тел. 02 8056 414, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Анализ на здравни политики и акредитационни процедури”

Началник отдел: доц. д-р Наташка Данова, дм

тел. 02 8056 414, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Учебен отдел

инж. Надя Василева

тел. 02 8056 286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Международен институт за младежко развитие PETRI - София

Ръководител: гл. експ. Анина Чилева

тел. 02 8056 229 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.