Директор дирекция:

Доц. Росица Георгиева, дм

тел. 02 8056 248, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията провежда проучвания за оценка на въздействието на факторите (химични, физични, биологични) на жизнената среда, трудовия процес и условията и начина на живот върху общественото здраве и качеството на живот. Извършват се химични анализи за оценка на експозицията и риска от химични фактори на околната и работна среда, на природни и синтетични продукти, съдържащи минерални съставки със специфично биологично действие, определяне състав на храни, козметични продукти, обща и специфична миграция от материали за контакт с храни. За обективизиране на характеристиките на риска от биологични опасности в околната и трудовата среда, храните и храненето се извършват микробиологични анализи на води, храни, козметични продукти, почви, отпадъци и др. Дирекцията участва в разработването на здравната стратегия в областта на ГМО, валидиране и въвеждане на официални методи за контрол; провежда научни изследвания чрез молекулярнобиологични методи с цел подпомагане оценката на здравния риск от вредни въздействия на жизнената среда и храненето. Дирекцията извършва измервания, оценки и анализи на физични фактори при въвеждане на нови технологии (включително 5G) и обекти с емисия на нейонизиращи лъчения, нови методи в медицината за диагностика и терапия, терапевтични и немедицински (козметични) приложения на нейонизиращи лъчения и ултразвук, лазерна техника в работната среда, в бита и в областта на забавленията. Дирекцията участва в разработването на нормативни актове и на политиката за защита на работещите и населението от физични фактори; ръководи и поддържа национална информационна система на източниците на ЕМП в населени места; обобщава и анализира резултатите от мониторинга на нейонизиращи лъчения в околната среда/населените места; организира и ръководи методически националната система за мониторинг на шума и изготвя годишния доклад за шумовото натоварване в урбанизирани територии.


Отдел “Химични фактори”

Началник отдел: гл.ас. Вера Павлова,дм

тел. 02 8056 386/ 387, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "Състав на храни и потребителски продукти"

Началник отдел: доц. Антон Тачев, дм

тел. 02 8056 343/ 286 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Микробилогични фактори”

Началник отдел: гл.ас. Весела Георгиева, дм

тел. 02 8056 301/235 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел "ГМО" Началник отдел:

проф. Цвета Георгиева, дм

тел. 02 8056 239, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Физични фактори”

Началник отдел: доц. Михаела Иванова, дм

тел. 02 8056 220, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Орган за контрол „ЕКЗАКТ” от вида С към НЦОЗА

Акредитиран изпитвателен център "Здраве"