Директор дирекция:

Доц. д-р Веска Камбурова, дм

тел. 02 8056 356, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекцията участва в създаването на научна база за основана на доказателства държавна политика за ограничаване на здравния риск, подобряване и укрепване на общественото здраве. Съдейства за реализирането й чрез изпълнение на научноизследователска, научно-експертна, консултативна и учебна дейност по проблеми, свързани с качеството на жизнената среда и възможния здравен риск, здраве при работа, токсикология, храни и хранене. Дирекцията идентифицира и проучва съществуващи и нововъзникващи рискове за здравето. Извършват се оценки на здравния риск за населението, свързан с влиянието на вредни фактори от околната среда и се изготвят препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици. Провежда се оценка на здравния риск от вредни фактори на работната среда и трудовия процес и се разработват насоки за ограничаване на професионалните и свързани с труда заболявания. Осъществява се научно-приложна дейност в областта на токсикологията, въвеждат се и се прилагат научно обосновани подходи и здравни критерии за оценка на токсикологичните характеристики и токсикологичния здравен риск от химикалите. Валидират се и се внедряват методи за проучване и оценка на храненето и хранителния статус, извършва се национален мониторинг, проучвания, анализ на риска и оценка на храненето и хранителния статус на населението, определят се рисковите групи, очертават се тенденции; разработват се програми, препоръки, ръководства за намаляване риска за здравето и за хронични незаразни болести, свързани с нездравословно хранене.


Отдел “Околна среда и здравен риск”

Началник отдел: гл.ас. д-р Момчил Сиджимов

тел. 02 8056 330, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Здраве при работа”

Началник отдел: доц. Катя Вангелова,дм

тел.: 02 8056 224, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Храни и хранене”

Началник отдел: проф. д-р Веселка Дулева, дм

тел. 02 8056 246, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Отдел “Токсикология”

Началник отдел: ас. д-р Светлана Цолова

тел. 02 8056 260, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.