доц. Хинков

Доц. Христо Хинков е психиатър, понас­тоя­щем директор на Нацио­нал­ния център по общест­вено здраве и анализи от месец декември 2014 г.

Завършва медицина през 1980 г., и магис­тратура по здравен ме­нидж­мънт през 2002 г. Спе­циа­ли­зи­рал е в Япония, САЩ, Холандия, Белгия.

Бил е началник на отдел проекти към МЗ и зам. директор на НЗОК през периода 1997-2001 г. Участвал е активно във въз­стано­вява­нето на БЛС през 1990 г. и е бил избиран в упра­вител­ните органи на съюза.

Занимава се основно с изсле­дова­телска и аналитико-мето­дична дейност по органи­зацията на здра­ве­опаз­ването и психиа­трич­ната помощ, както и с обучение и разра­ботване на проекти в областта на общест­вената психиа­трия. Има редица публи­кации в научни списания и общест­вени медии в областта на психиа­трията и общест­веното здраве.

доц. д-р Христо Хинков, дм

тел. 02 8056 444, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.